Zasady użytkowania

Korzystanie (w jakikolwiek sposób) z tej witryny, wszystkich witryn z nią powiązanych oraz usług opisanych na tych witrynach oznacza akceptację niniejszych „Zasad użytkowania”:

I. Informacje ogólne

1. Niniejsze „Zasady użytkowania” (zwane dalej ZU) określają dozwolone sposoby użytkowania witryny www.be-visible.pl oraz zakupu usług Be Visible

2. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, Zasad i Warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia.

3. Definicje

3.1. Be Visible - Be Visible Paweł Jankowski, Pod Komorzą 6, 89-502 Pod Komorzą, NIP: 56116053674. Wszystkie znaki towarowe nie należące do Be Visible zostały użyte na be-visible.pl wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

II. Zakup usług Be Visible

1. W przypadku zakupu usług przy korzystaniu z be-visible.pl - Użytkownik akceptuje wszystkie dostępne regulaminy i warunki dostępne tutaj:
2. Na www.be-visible.pl podano ceny usług i produktów netto. Przedstawiona oferta cenowa na stronie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.

III. Zasady użytkowania witryny Be Visible

1. Be Visible zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, wyłączenia strony be-visible.pl w dowolnym momencie bez powiadomienia.

2. Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych na stronie wyłącznie dla potrzeb związanych z zakupem produktów i usług Be Visible, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych.

3. Materiałów umieszczonych na be-visible.pl nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się na be-visible.pl może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z be-visible.pl. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

4. Ograniczenia odpowiedzialności.

Be Visible nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, karne, inne (w tym bez ograniczeń, w wyniku utraty dochodów, utraconych zysków, utraty reputacji, przerwy w dzielności i innych materialnych strat) – wynikających z korzystania:

- z be-visible.pl lub zaniechania korzystania
- usług i produktów Be Visible lub zaniechania korzystania

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Podanie danych jest dobrowolne. W dowolnej chwili możesz żądać usunięcia lub modyfikacji swoich danych. W tym celu należy przesłać na e-mail: jankowski@be-visible.pl informacje niezbędne do podjęcia przez nas wymienionych działań.

2. Udostępnianie danych

2.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.1.1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

2.2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2.3. Dane są udostępniane Partnerom handlowym/ firmom współpracującym w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług z oferty Be Visible.

Komu udostępniamy Twoje dane:

podmiotom, które współuczestniczą w realizacji usług świadczonych przez Be Visible,  np.: firmom kurierskim, organizacjom zarządzającym rejestracją domen, firmom świadczącym usługi płatnicze związane z realizacją naszych usług, firmom hostingowym związanym z realizacją naszych usług, innym firmom zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług - firmie Google LLC dane związane z korzystaniem z usług: Google Analitycs, Google Adwords, Mapy Google, Google reCAPATCHA, Google G Suite, Kalendarz Google, Dysk Google, Google Gmail, Wyszukiwarka Google, Dokumenty Google. Przekazywane są dane w zakresie zgodnym z regulaminem danej usługi (w tym pliki cookies oraz adres IP). Regulaminy dla wymienionych usług są dostępne na stronach właściciela lub producenta tych usług.

3. W jakim celu są przetwarzane dane przez Be Visible:

W celu realizacji zamówień składanych przez Klientów
Wystawiania dokumentów sprzedaży
Prowadzenia dokumentacji księgowej
Rejestracji i utrzymania domen internetowych
Rejestracji i utrzymania usług hostingowych
W celu udzielania informacji o usługach i zamówieniach
W celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania przez Ciebie z naszej oferty i strony be-visible.pl, w tym świadczenia obsługi reklamacji, pomocy technicznej oraz zapytań które do nas skierujesz, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem naszych usług dostępnych na stronie be-visible.pl.
W celu dopasowania reklam emitowanych na stronach be-visible.pl
W celu prowadzenia dowolnych działań marketingowych związanych z usługami dostępnymi na stronie be-visible.pl
W celu zapewniania bezpieczeństwa usług
W celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony be-visible.pl
W celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, w tym związanych z wymogami prawa
W celu prowadzenia analiz statystycznych
W celu windykacji należności w tym prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych
W celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych
W celu realizacji pozostałych usług dostępnych w naszej ofercie

4. W celu świadczenia usług wymagamy podania danych:

osoby fizyczne: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon
firmy:  imię, nazwisko (osoby kontaktowej), dane firmy: nazwa, adres, adres e-mail, telefon, numer NIP

Możemy wymagać podania innych danych jeśli wymagają tego przepisy prawa. Odmowa podania danych uniemożliwić może świadczenie niektórych usług.

5. Dane są przechowywane/ przetwarzane na czas obowiązywania umowy z Tobą lub świadczenia danej usługi, a także po zakończeniu umowy / świadczenia usługi w celach: dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane są przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od daty wykonani umowy / świadczenia usługi lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Administratorem danych osobowych jest: Be Visible Paweł Jankowski, Pod Komorzą 6, 89-502 Pod Komorzą, NIP: 5611605367.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Be Visible realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").Poprzez gromadzenie logów serwera www

2. Informacje w formularzach kontaktowych

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.:
w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

3. Polityka dotycząca Cookies

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony be-visible.pl.

Przez używanie be-visible.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania be-visible.pl.
Strona be-visible.pl wykorzystuje ciasteczka (cookies), które identyfikują odwiedzającego witrynę w celu uproszczenia i przyspieszenia działania witryny oraz wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym.

Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera i użytkownika oraz jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć. W celu zarządzania ustawienia cookies postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta przeglądarki internetowej, której używasz do korzystania z serwisu Be Visible (informacje na stronie producenta).